Dr hab. Andrzej Myśliwiec wiceprzewodniczącym Komisji ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.

W dniu 5 listopada 2016 dr hab. Andrzej Myśliwiec został wybrany na delegata województwa śląskiego na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. W dniu 28 grudnia 2016 roku został wybrany na Członka Krajowej Rady Fizjoterapeutów. W KRF będzie pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji ds. Edukacji Przeddyplomowej i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego. Głównymi obszarami pracy Komisji jest przygotowanie standardów nauczania na kierunku fizjoterapii i podnoszenie poziomu kształcenia na naszych studiach.

kifa