Firma Fizjoterapia dr Andrzej Myśliwiec powstała w 1996 roku. Stanowi ją zespół fizjoterapeutów pod kierownictwem doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej Andrzeja Myśliwca, specjalisty fizjoterapii i pedagoga specjalnego. Dr hab. Andrzej Myśliwiec, rozpoczął pracę zawodową w 1993 roku. Na początku swojej kariery zajmował się głównie problematyką rehabilitacji dzieci i dorosłych z problemami neurologicznymi, stopniowo rozszerzając swoje zainteresowania i kompetencję. Był wykładowcą na kierunku fizjoterapia w Medycznym Studium Zawodowym W Wodzisławiu Śląskim, a później w Rybniku. Wykształcił liczne grono fizjoterapeutów, którzy z dużymi sukcesami prowadzą własne praktyki zawodowe. Dostrzegając potrzebę rozwoju naukowego, w 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej w Akademii Wychowanie Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i został wykładowcą w Katedrze Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii. Od tego momentu był opiekunem naukowym wielu prac magisterskich i licencjackich w dziedzinie fizjoterapii i pedagogiki zdrowotnej. W roku 2015 zdał egzamin państwowy na stopień specjalisty w dziedzinie fizjoterapii, zaś w kwietniu 2016 roku Rada Wydziału AWF Katowice nadała mu tytuł doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

To właśnie kształcenie młodych fizjoterapeutów połączone z ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową, pozwoliło na wypracowanie innowacyjnych i bardzo skutecznych sposobów pracy z pacjentem.

Bez wątpienia, istotnym wsparciem dla rozwoju firmy stało się zaproszenie do współpracy Prof. dr hab. Edwarda Saulicza, który jest wybitnym ekspertem w dziedzinie fizjoterapii, Kierownikiem Katedry Kinezyterapii i Metod Specjalnych Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Jest on autorem kilkuset artykułów naukowych z zakresu szeroko pojętej fizjoterapii, redaktorem podręczników zawodowych skierowanych do lekarzy, fizjoterapeutów i specjalistów aktywności zdrowotnej. Wykształcił wielu fizjoterapeutów i doktorów nauk medycznych i o kulturze fizycznej. Profesor Edward Saulicz swoją szeroką wiedzę naukową z powodzeniem wykorzystuje w swojej praktyce.

To w firmie „Fizjoterapia dr Andrzej Myśliwiec” spotkała się nauka z wieloletnim doświadczeniem. Pracownicy naukowi, mając dostęp do najnowszych osiągnięć współczesnej fizjoterapii, wykorzystują je w trakcie konsultacji, programowania i realizacji programów terapeutycznych. Wiedza merytoryczna poparta praktyką, dodatkowo wsparta nowoczesnym sprzętem fizjoterapeutycznym stawia nas w czołówce gabinetów fizjoterapeutycznych
w naszym regionie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów, świadczymy usługi
w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji:

– w dysfunkcjach narządu ruchu dzieci i dorosłych (zmiany zwyrodnieniowe, zespoły bólowe kręgosłupa, przeciążenia mięśniowo-powięziowe, łokieć tenisisty i golfisty, wady postawy, wady stóp i kończyn dolnych, zespół cieśni nadgarstka, dolegliwości bólowe stawów, zaburzenia chodu, stany po udarach mózgu i urazach czaszkowo-mózgowych itp.)

– w problemach neurorozwojowych (opóźnienie i zaburzenia motoryczne dzieci
i niemowląt, mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, dystrofie mięśniowe, urazy czaszkowo-mózgowe, uszkodzenia splotów nerwowych, wady rozwojowe kończyn, kręcz szyi)

– po urazach (rehabilitacja po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach, przykurcze funkcjonalne i strukturalne, atrofia mięśni, zaburzenia czucia)

– w dysfunkcjach miednicy u osób dorosłych i dzieci (bóle miednicy, wysiłkowe nietrzymanie moczu i stolca, bolesna miesiączka itp.); również z wykorzystaniem aparatury do monitorowania pracy mięśni dna miednicy opartej na technologii elektromiografii.

– w terapii wad i dolegliwości bólowych stóp, wspomaganych wkładkami ortopedycznymi z włókna węglowego IGLI, które są skutecznym wsparciem leczenia.

            Konsultacje i terapie odbywają się w kilku kompleksowo wyposażonych salach terapeutycznych.

Gabinet konsultacyjno-terapeutyczny przygotowany do profesjonalnej diagnostyki oraz terapii pacjentów. Wyposażony w USG, aparat do terapii falą uderzeniową, aparat do diagnostyki funkcji mięśni EMG, aparat do krioterapii, podoskop, aparat do ultradźwięków
i elektroterapii.

Trzy gabinety przeznaczone do terapii neurorozwojowej dzieci i niemowląt. Wczesność rehabilitacji jest jedną z podstawowych zasad usprawniania. Szybka diagnostyka oraz skuteczna i wieloprofilowa terapia jest podstawą do uzyskania jak najlepszych efektów. Dlatego jesteśmy przygotowani, by zaoferować Państwu pracę z dziećmi już od pierwszych tygodni życia.

Sala terapeutyczna do usprawniania pacjentów z dysfunkcjami ortopedycznymi
i neurologicznymi narządu ruchu. To duże pomieszczenie wyposażone jest w stanowiska dające możliwość pracy z 3 pacjentami równocześnie. Bieżnia elektryczna, urządzenie do wibracji ogólnoustrojowej, slackline, stanowiska do ćwiczeń w podwieszeniu to tylko niektóre urządzenia służące realizacji założeń terapeutycznych.

Sala do terapii dysfunkcji miednicy u kobiet oraz wysiłkowego nietrzymania moczu
i stolca. Prowadzona tam terapia pod kierunkiem dr Marioli Saulicz, oparta jest na nowoczesnych metodach pozwalających uzyskać oczekiwane efekty. W początkowych fazach dolegliwości jest skuteczną alternatywą dla leczenia farmakologicznego i zabiegu chirurgicznego. Gabinet ten jest kolejnym miejscem, w którym ponad to realizowane są kompleksowe programy usprawniania.

Wszystkie programy usprawniania wykonywane są przez doświadczonych fizjoterapeutów, wymienionych na stronie internetowej www.fizjoterapia.rybnik.pl
w zakładce terapeuci.

Specjalistyczne Centrum Fizjoterapii wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
i możliwościom swoich pacjentów, posiada potencjał organizacyjno-finansowy umożliwiający stosowanie różnych form płatności, w tym również płatność z odroczonym terminem. Współpracuje z wieloma fundacjami i organizacjami pozarządowymi, finansującymi koszty leczenia i rehabilitacji pacjentów z chorobami wrodzonymi i nabytymi, jak również po wszelkiego typu wypadkach.

W naszej ofercie proponujemy oryginalny pomysł na każdą okazję w postaci bonu podarunkowego na indywidualnie dobrany program zabiegów fizjoterapeutycznych.