Wręczenie dyplomu doktora habilitowanego

W dniu 7 października 2016 roku Andrzej Myśliwiec otrzymał z rok JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Prof. dr. hab. Adama Zająca dyplom doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

wręczenie dyplomu dr hab