Nasza lokalizacja
ul. Hetmańska 73,
44-270 Rybnik
Zadzwoń do Nas
600 951 426
Pn. - Pt.: 9:00 - 20:00
Godziny otwarcia
Pn. - Pt.: 7:00 - 21:00

Nowe atrakcyjne ceny zabiegów w komorze hiperbarycznej!

Zabieg komory hiperbarycznej jest wykonywany w formie sesji kilkuzabiegowych, dając możliwość decyzji o kontynuacji po pierwszym zabiegu. Sesja rozpoczyna się od wizyty lekarskiej, który kwalifikuje do zabiegu. Przed każdorazową terapią tlenową pacjent przebiera się w bawełniany, otrzymany od nas strój, który staje jego własnością. W trakcie całego seansu z pacjentem przebywa certyfikowany terapeuta terapii hiperbarycznej, który jest do pełnej dyspozycji pacjenta. Zabieg w całości, wraz z przygotowaniem, przebraniem, sprężaniem, zabiegiem tlenowym, rozprężaniem trwa około 1,5 godziny. Wszystkie elementy składowe zabiegów hiperbarii (lekarz, odzież, asysta terapeuty) są zawarte w cenie pakietów.

Wskazania do stosowania terapii:

Przyjęte wskazania:

 • zatrucie tlenkiem węgla
 • zespół zmiażdżenia
 • profilaktyka osteoradionekrozy (obumarciu kości) po ekstrakcji zęba
 • osteoradionekroza żuchwy
 • radionekroza tkanek miękkich
 • choroba dekompresyjna
 • zator gazowy
 • infekcje beztlenowcami lub mieszane z udziałem beztlenowców
 • zespół stopy cukrzycowej
 • przeszczepy skóry i płaty skórne zagrożone martwicą
 • popromienne zapalenie jelit/odbytnicy
 • popromienne uszkodzenie tkanek miękkich
 • nagły niedosłuch
 • owrzodzenia wynikające z niedokrwienia
 • przewlekłe zapalenie kości
 • neuroblastoma typu IV
 • encefalopatia po niedotlenieniu
 • poradiacyjne uszkodzenie krtani, OUN
 • zespół reperfuzyjny po zabiegach naczyniowych
 • doszczepienie kończyn
 • oparzenia>20% powierzchni ciała oraz oparzenia 2. stopnia
 • ostre zaburzenia niedokrwienne oczu
 • trudno gojące się rany wtórne do procesu zapalnego
 • martwicze zapalenie jelit

Zatwierdzone wskazania dla komór hiperbarycznych:

 • obniżenie wydolności fizycznej
 • przemęczenie
 • autyzm (dla dzieci od 2 roku życia)
 • niedokrwienie twardówki lub jej zanik
 • uszkodzenie układu ruchu na skutek zmiażdżenia
 • zespół po wstrząśnieniu mózgu lub po niewielkim urazie
 • stopa cukrzycowa
 • śródmiąższowe zapalenie pęcherza/ zespół bolesnego pęcherza
 • stan po udarze mózgu

Przeciwskazania do stosowania terapii:

Przeciwskazania bezwzględne:

 • nieleczona odma opłucnowa/ przebyta odma opłucnowa
 • ostry, groźny skurcz oskrzeli
 • brak przepływu powietrza
 • przyjmowanie Bleomycyny
 • przyjmowanie Cisplatyny
 • przyjmowanie Disulfiramu (Antbus)
 • przyjmowanie Chlorowodorku Ddoksorubicyny (Adriamycyna)
 • przyjmowanie Octanu Mafenidu (Sulfamylon)

Przeciwskazania względne:

 • infekcja górnych dróg oddechowych (zapalenie krtani, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli)
 • rozedma płuc z dużym stężeniem CO2
 • bezobjawowe cysty lub pęcherzyki powietrza w płucach wykryte w wyniku prześwietlenia klatki piersiowej
 • alergiczny nieżyt nosa
 • przewlekłe zapalenie ucha
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
 • przebyte operacje w rejonie klatki piersiowej
 • przebyte operacje w obszarze uszu, nosa, gardła
 • epilepsja
 • zapalenie nerwu wzrokowego
 • nieleczone nadciśnienie tętnicze
 • nieleczona wysoka gorączka
 • niewydolność serca
 • rozrusznik serca
 • pompa znieczulenia zewnątrzoponowego
 • ciąża
 • klaustrofobia
 • rozrost nowotworu
 • wrodzona sferocytoza
 • nieleczona lub niestabilna astma